VEÏNATGE I CONVIVÈNCIA

Totes les persones que vivim en un municipi assumim la condició de veí o veïna, cosa que implica una sèrie de drets i obligacions respecte a la resta del veïnat. Són costums i normes que permeten una qualitat de vida millor basada en la convivència entre les persones i la cohesió social.

La convivència veïnal es basa en valors com la solidaritat, el respecte, la responsabilitat mútua i la cooperació. L'exercici d'aquests valors afavoreix el sentit de pertànyer a la comunitat i ésser-ne considerat membre. Són també la base del civisme , que es pot entendre com el conjunt de qualitats (actituds i comportaments) que permeten als ciutadans i ciutadanes viure en comunitat, tot respectant i acceptant les regles del joc de la democràcia i els drets fonamentals. L'exercici de la convivència i el civisme correspon al conjunt de persones que viuen en una població, tal com afirmà Zygmunt Bauman: “No pot haver-hi una comunitat sense un sentit i una pràctica de la responsabilitat”.

Com que cada societat estableix el seu propi marc de relacions socials, en aquest apartat exposem les normes catalanes que regulen la convivència ciutadana dividides en àmbits, des de les comunitats de veïns fins al respecte del medi ambient, passant pels espais públics. 

Així doncs, la vida en societat comporta una sèrie de drets i deures, conèixer-los i practicar-los ens ajudarà a relacionar-nos i conviure amb la resta de veïns i, en definitiva, a millorar la qualitat de vida de tothom. 

És molt important que transmetem als infants els hàbits i costums del “bon veïnatge”, per garantir la convivència d'avui i de demà. Les mares i pares som responsables dels actes dels nostres infants i per això hem de donar exemple i estar atents a les actituds i accions d'aquests tant a la llar com als espais públics.