Contacte

Per Internet
Utilitzeu aquest formulari per sol·licitar informació, fer-nos arribar els vostres suggeriments, o formular queixes.

Telèfon 012 Immigració
Aquest servei ofereix informació específica per a temes d’immigració. Podeu consultar dubtes jurídics, sobre l’empadronament, funcionament del sistema sanitari i educatiu, associacionisme, cursos de llengua i altres temes relacionats amb la integració a Catalunya.
Aquest servei no gestiona expedients d’estrangeria, de competència estatal, però n’ofereix la informació necessària i en recomana les derivacions oportunes.
L’atenció telefònica es fa en català, castellà, anglès i francès.

Número de telèfon que cal marcar
- Des de Catalunya: 012
- Fora de Catalunya: 902 400 012
- Des de l'estranger: 00 34 902 400 012

Cost de la trucada
Establiment de trucada: 0,33€
Cost/minut: 0,087€. IVA inclòs.

Podeu consultar el següent enllaç per a més informació sobre el 012 Immigració:
http://www20.gencat.cat/docs/dasc/03Ambits%20tematics/05Immigracio/11informacioorientacio/Documents/012_catala.pdf