SERVEIS SOCIALS

Benvingudes/ Benvinguts a l'àmbit de Benestar Social.

De vegades, la vida ens fa afrontar situacions que no podem resoldre per nosaltres mateixos. Les persones podem trobar-nos per diferents motius, siguin econòmics, de salut, de manca d'autonomia personal o de marginació social, amb dificultats que afecten el nostre benestar. En aquests moments és útil l'orientació, l'assessorament i el suport dels serveis socials.

El sistema de serveis socials és el conjunt d'intervencions públiques que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte a la dignitat de les persones.

La Xarxa d'Atenció Pública de serveis socials inclou el conjunt de recursos, equipaments, projectes, programes, prestacions i activitats generals de prevenció, d'atenció i de promoció social de titularitat pública i privada.

Per a més informació: http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia

De forma coordinada, existeix una xarxa d'entitats socials i de voluntariat que  porten a terme programes específics per promoure la integració de les persones amb dificultats. Aquestes entitats atenen també les persones que estan en procés de regularització administrativa.

Així mateix, els serveis socials estan coordinats amb altres serveis públics (sanitaris, educatius, culturals, laborals, etc.).

Es tracta d'un sistema de corresponsabilitat: les persones participen en el seu procés de reinserció socioeconòmic, duent a terme aquelles activitats formatives i terapèutiques necessàries per assolir els recursos econòmics i socials que els permetrà ser autònoms.

Els serveis socials es divideixen en:

  • Serveis socials d'atenció primària, que són els més propers a les persones i on ens hem de dirigir en primer lloc.

  • Serveis especialitzats, adreçats a sectors concrets de la població que requereixen una atenció específica i que es presten mitjançant centres, serveis, programes i recursos dirigits a aquestes persones.