ESTRUCTURA DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC

Centre d'Atenció Primària (CAP)

El Centre d'Atenció Primària (CAP) , també anomenat ambulatori o consultori , és el primer lloc on hem d'anar quan tinguem algun problema de salut.

A les oficines municipals ens informaran de l'adreça del CAP que ens correspon en funció del nostre domicili.

A cada titular de la TSI ens correspon un CAP, on se'ns assignarà un metge de família (metge de capçalera) i un metge pediatre per als nostres fills. Al CAP també hi ha un servei d'infermeria i un servei d'atenció social (treballador/a social),  i sovint d'odontologia, de salut sexual i reproductiva (planificació familiar) i d'altres especialitats. Si no són al nostre CAP, anirem a un altre CAP de referència.

Al CAP també ens informen del calendari de vacunacions i dels programes de prevenció i educació en salut (maternoinfantil, alimentació, malalties de transmissió sexual, SIDA, etc.).

Tots els CAP tenen un servei d’urgències de dilluns a divendres.

 

Centre d’Atenció Continuada

El Centre d'Atenció Continuada (CAC) és un CAP amb servei d'urgències en dissabtes i festius durant els mesos de desembre a març. No tots els CAC obren els festius ni fan el mateix horari.
Al CAP ens informaran de l'adreça i l'horari del CAC que ens correspon per zona.

Es pot consultar en línia a:
https://www10.gencat.cat/pls/catsalut/cawpk500.inici

 

L'atenció especialitzada

El nostre metge de capçalera valorarà la necessitat d'anar a un metge especialista o de fer-nos proves complementàries.

Hi ha CAP que disposen de metges especialistes i n'hi ha que no. En aquest cas ens derivaran a un altre CAP que tingui l'especialitat mèdica que necessitem, a un centre de diagnòstic o a un servei hospitalari.

Aquests serveis poden estar situats al municipi de residència o en un altre de proper, segons el nombre d'habitants.

 

Centre hospitalari

Als hospitals podem trobar: serveis mèdics d'internament, serveis quirúrgics (operacions, parts...) i consultes externes , on es fan les visites ambulatòries abans de les proves prèvies a intervencions o de seguiment dels pacients, i també servei d'urgències.

Al CAP ens informaran de l'adreça de l'hospital que ens correspon en funció del nostre domicili.