SALUT

Benvingudes/ Benvinguts al sistema sanitari de Catalunya.

Totes les persones que vivim a Catalunya tenim dret a l'assistència sanitària, independentment de la nostra situació administrativa.

L'atenció sanitària pública és competència del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El model sanitari català és un model mixt, que integra en una sola xarxa d'utilització pública tots els recursos sanitaris, siguin de titularitat pública o no, i que recull una tradició d'entitats (mútues, fundacions, consorcis, centres de l'Església) històricament dedicades a l'atenció de la salut.

El telèfon 061 CatSalut Respon

Per facilitar la comunicació entre el personal sanitari i els pacients d'origen estranger, el Departament de Salut disposa d'un servei telefònic anomenat 061CatSalut Respon de 24 hores, en el qual els professionals sanitaris i els que treballen en l'acollida sanitària tenen accés a un servei de traducció.

No obstant això, si no entenem o no parlem les llengües oficials de Catalunya hem de procurar anar al metge acompanyats d'alguna persona del nostre entorn que ens pugui ajudar.

Nosaltres, com a usuaris, també hi podem trucar per qualsevol dubte relacionat amb la nostra salut o per consultes relacionades amb la sanitat, però no podem sol·licitar el servei de traducció.

Així mateix, alguns centres sanitaris disposen de serveis de traducció i mediació intercultural presencials.

061 CatSalut Respon:
http://bit.ly/KgV3K7