LA LLIBERTAT RELIGIOSA

Un dels àmbits en el qual es manifesta la diversitat cultural i social és el religiós. La Constitució espanyola estableix que Espanya és un Estat aconfessional. La Llei de llibertat religiosa garanteix la llibertat de culte,  per això totes les persones poden tenir creences religioses i practicar-les, en privat i en públic, sense que això constitueixi un motiu de desigualtat o discriminació davant la llei.

La pluralitat religiosa implica la necessitat del diàleg interreligiós per afavorir el coneixement mutu i la convivència entre ciutadans i ciutadanes de diferents creences.  
Per a més informació podem consultar:
www.unescocat.org

Per tal de tenir accés a un espai de culte propi i a un reconeixement públic és important que els creients d'una mateixa religió s'agrupin en una associació religiosa. A l'Estat espanyol la categoria d'entitat de caràcter religiós la concedeix el Ministeri de Justícia.
Per a més informació podem consultar:
www.mju.es

A Catalunya, la Direcció General d'Afers Religiosos informa i assessora sobre els passos que cal fer per formalitzar una entitat religiosa i atén les entitats amb seu a Catalunya.

Igualment és recomanable que abans de l'obertura d'un centre de culte consultem a l'Ajuntament la normativa vigent al municipi.