LA TARGETA D'IDENTITAT D'ESTRANGER (TIE)

La targeta d'identitat d'estranger és el document que identifica les persones estrangeres a l'efecte d'acreditar la seva situació legal a Espanya. Els ciutadans estrangers tenim el dret i el deure de sol·licitar-la quan haguem obtingut una autorització de residència o d'estada superior als 6 mesos. L'hem de sol·licitar en el termini d'1 mes des de l'entrada al territori espanyol o bé des de la concessió de l'autorització.

Es tracta d'un document de caràcter personal i intransferible, que tindrà la mateixa validesa que l'autorització concedida.

En el cas de robatori, pèrdua, destrucció o deteriorament de la targeta, caldrà expedir una nova targeta a instància de l'interessat que no es considerarà renovació.
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadanosnocomunitarios/hoja092/index.html