LA RESIDÈNCIA DE LLARGA DURADA

L'autorització de residència de llarga durada està prevista per a aquelles persones estrangeres que acreditem haver residit legalment i de manera continuada a Espanya els darrers 5 anys. Hi ha altres casos excepcionals d'obtenció de la residència de llarga durada, com ara pels espanyols d'origen que haguessin perdut la nacionalitat espanyola, per als residents beneficiaris d'una pensió contributiva de jubilació o bé per als residents beneficiaris d'una pensió contributiva d'incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa.

La residència de llarga durada ens autoritza a residir a Espanya indefinidament, renovant-la cada 5 anys, i a treballar-hi en igualtat de condicions que els ciutadans espanyols.