EL NIE

El Número d'Identitat d'Estranger és un número personal, únic i intransferible dels ciutadans estrangers. Està format per 9 dígits (7 números i dues lletres). Les persones que estiguem autoritzades per restar a l'Estat espanyol, les que tinguem obert un expedient administratiu i les que tinguem interessos professionals, econòmics o socials al territori espanyol serem donats d'alta d'un NIE.

 

Les persones estrangeres que ens relacionem amb l'Estat espanyol per motius econòmics, professionals o socials podem sol·licitar el NIE a la Direcció General de la Policia (si som comunitaris), a la Subdelegació del Govern (si som nacionals d’un país extracomunitari) o a través dels consolats espanyols a l'exterior.