HABITATGE DE SEGONA MÀ

Abans de comprar un habitatge de segona mà, cal assegurar-nos que està en bon estat i que no sorgiran problemes.

Quines gestions hauríem de fer abans de comprometre'ns en la compra:

  • Consultar al Registre de la Propietat (www.registradores.org)
    de la nostra ciutat la situació jurídica en la qual es troba l'habitatge.

  • Demanar una nota simple. És una mena de biografia del pis on consta l'any de construcció, la descripció, si està lliure de càrregues o si està sotmès a servituds o obligacions que ha de suportar.

  • Demanar una nota marginal. Fa referència a la situació de l'immoble respecte al banc: hipoteques pendents, deutes avalats amb el pis o altres càrregues que haurem de negociar amb el propietari abans de comprar-lo.

  • Vicis ocults: El propietari ha de certificar per escrit que el pis no té vicis ocults, és a dir, desperfectes que passen inadvertits a primera vista i que poden afectar l'estructura de la finca.

  •  Estatuts de la comunitat: Abans de signar la compravenda d'un pis hem de demanar al propietari o a l'administrador de la finca una còpia dels estatuts de la comunitat. Hi ha finques que no en tenen.

  • Actes de les juntes de propietaris de la finca: Ens les ha de proporcionar l'administrador. És una còpia dels temes tractats en les últimes reunions de propietaris i ens servirà per esbrinar si han decidit instal·lar un ascensor, fer una derrama o arreglar el terrat, coses que comporten una despesa extra. En les actes també s'indica la quantitat que paga cada veí en concepte de despeses de comunitat.

  • Impost de béns immobles: Cal demanar al propietari l'últim rebut per comprovar la quantitat que haurem de pagar cada any i per assegurar-nos que no hi ha rebuts pendents.

  • Pagaments a la comunitat: Hem de demanar a l'administrador els últims comprovants dels pagaments fets pel propietari per assegurar-nos que no hi ha quantitats endarrerides.

Si decidim actuar pel nostre compte és convenient contractar els serveis d’un expert independent coneixedor del sector immobiliari (per exemple: un arquitecte o arquitecte tècnic) perquè ens faci un examen del pis i perquè ens orienti sobre si el preu que ens demanen és correcte. Aquesta diagnosi pot implicar una despesa de prop de 150-200 €, però és del tot recomanable perquè pot resultar-nos, tard o d’hora, molt més car.

El Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (www.apabcn.cat) disposa d'un servei d’atenció al ciutadà que assigna un professional per fer aquest tasca. També hi ha ONG o entitats socials que ofereixen aquest assessorament amb tota garantia.