HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL (HPO)

Són habitatges que es construeixen finançats pel Ministeri de Foment, les comunitats autònomes o determinades entitats privades. Es caracteritzen per tenir una superfície inferior o igual a 90 m² i un preu limitat, que serà determinat per l’Administració i és innegociable durant els primers 20 anys.

Els sol·licitants han de ser menors de 35 anys i els seus ingressos no poden ser superiors a 5,5 vegades el salari mínim interprofessional.