Per calcular la quantitat de diners que ens concedirà el banc quan demanem una hipoteca

català

L'interessat:
Hola, bon dia. Voldria informació sobre les hipoteques.
El banc:
Hola, bon dia. Segui, si us plau. Quin tipus d'informació vol?
La interessada:
Tinc una nòmina de _____ € i m'agradaria comprar un pis, però no sé calcular la quantitat de diners de què puc disposar. És a dir, necessito saber el valor màxim de la hipoteca que jo estaria en condicions de pagar.
El banc:
De manera orientativa ha de calcular que per cada 6.010 € que li deixi el banc, li cobrarà 30 € al mes.
La interessada:
Sí, però jo necessito saber l'import màxim que estaria capacitada a pagar.
El banc:

Ha de sumar les 14 nòmines i dividir-ho entre 12. Obtindrà els ingressos d'un mes. A aquesta quantitat li resta totes les despeses fixes, menys el lloguer. La quantitat que li queda és la seva capacitat d'endeutament. Aleshores, per saber l'import màxim de la hipoteca que pot demanar, divideix la seva capacitat d'endeutament per 30 i el resultat el multiplica per 6.010. Hi afegeix un 20% que haurà de donar d'entrada i el resultat serà el valor total del pis al qual podrà aspirar.

La interessada:
Gràcies, ja ho he entès. Faré els càlculs.