LA IMPORTÀNCIA DE L'ASSEGURANÇA

Tant si el pis és de compra com de lloguer és aconsellable contractar una assegurança multirisc que inclogui el mobiliari i els objectes. D'aquesta manera evitarem perjudicis en cas d'accident al propi domicili o d'incidents que perjudiquin altres veïns (escapament d'aigua, incendis, etc.), ja que cada veí ha d'assumir les despeses derivades dels danys que pugui causar a l'habitatge d'un altre veí.

Algunes d'aquestes assegurances poden cobrir el pagament de dos o tres mesos de lloguer si en algun moment ens endarrerim per problemes de manca de feina o de liquiditat.

En el cas de demanar una hipoteca, la contractació d'una assegurança multirisc és obligada per llei, en el banc o en la companyia que triem.