FORMACIÓ D'ADULTS

Per als majors d'edat les escoles d'adults desenvolupen una oferta educativa gratuïta que ofereix un ampli ventall de possibilitats:

  • Cursos d'alfabetització.

  • Formació bàsica.

  • GES (Graduat en Educació Secundària).

  • Accés als cicles formatius de grau mitjà i superior.

  • Accés a la universitat per a majors de 25 anys. 

Així com tallers d'idiomes, informàtica, etc. i un ampli conjunt d'activitats culturals.

Si no coneixem l'espanyol i/o el català les Escoles Oficials d'Idiomes, a partir dels 16 anys, i diverses associacions ofereixen cursos en el municipi de residència.

D'altra banda, el Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix tot un ventall de possibilitats (cursos presencials i a distància, parelles lingüístiques, assessorament, etc.) per tal de facilitar l'aprenentatge del català (http://www.cpnl.cat/).