EDUCACIÓ SECUNDÀRIA NO OBLIGATÒRIA

Després de l'ESO, entre els 16 i 18 anys, els alumnes que han obtingut el Graduat en Educació Secundària poden optar per seguir els estudis i tenen dues possibilitats:

Aquells alumnes que no disposen del Graduat en ESO, poden inscriure's en els Programes de Garantia Social que preparen per al món laboral