EDUCACIÓ PRIMÀRIA OBLIGATÒRIA

L'educació primària obligatòria va dels 6 als 12 anys i es compon de sis cursos acadèmics, organitzats en tres cicles: Cicle Inicial (de 6 a 8 anys), Cicle Mitjà (de 8 a 10 anys) i Cicle Superior (de 10 a 12 anys).

En aquesta etapa es vol proporcionar a tots els nens i nenes una educació comuna  que permeti adquirir els elements bàsics culturals. Es treballa l'expressió oral, la lectura, l'escriptura i el càlcul aritmètic, així com el coneixement de l'entorn natural i social, la plàstica, la música i la gimnàstica. També es promou la progressiva adquisició d'hàbits de convivència, treball i estudi.

A partir de Primària i fins el Batxillerat els nostres fills i filles tenen diversos professors en funció de l'assignatura, però un d'ells és el responsable de fer el seguiment de les tasques escolars i de la convivència entre companys. És el Tutor o la Tutora i és amb qui cal parlar sempre que hi hagi algun aspecte de l'escola  sobre el nostre fill o filla que ens preocupi.