EDUCACIÓ INFANTIL

L'educació infantil va del 0 als 6 anys i s'organitza en dues etapes: 

  • Llar d'Infants: de 0 a 3 anys. Abans dels 3 anys els pares podem portar els nostres infants a les llars d'infants, també anomenades escola bressol o guarderia. Tot i tractar-se d'un nivell no obligatori, és important en la mesura que s'inicia la socialització de l'infant, la seva psicomotricitat i l'aprenentatge de la llengua oral.

L'Ajuntament ofereix informació sobre la xarxa de guarderies del municipi de residència. De la mateixa manera que amb la resta de centres educatius les llars d'infants poden ser públiques, concertades o privades.

  • Parvulari: de 3 a 6 anys. A aquestes edats no és obligatori anar a l'escola però és recomanable perquè els infants s'adaptin millor a la vida escolar. Inicien el procés de lectoescriptura i es familiaritzen amb el càlcul mental i el coneixement de l'entorn.

És un servei gratuït quan es tracta d'un centre de titularitat pública el qual s'anomena CEIP (Centre d'Educació Infantil i Primària), i és parcialment subvencionat quan es tracta d'un centre privat concertat.