ORGANITZACIONS EMPRESARIALS, SINDICATS I ASSOCIACIONS I GREMIS PROFESSIONALS

Els comerciants i empresaris tenim dret a formar part d'associacions d'empresaris i comerciants i gremis professionals. Aquestes associacions i gremis informen els seus associats sobre canvis legislatius, innovacions en el sector d'activitat econòmica o fires i fòrums de comercialització dels diferents sectors de producció relacionats amb el nostre negoci. També defensen els drets dels seus associats o agremiats de manera col·lectiva, generen un efecte positiu sobre la pròpia activitat i, en definitiva, representen una manera activa de participar en la societat catalana.

Els sindicats, per altra banda, són organitzacions estables de treballadors que, de manera voluntària i solidària, s'uneixen per a la defensa dels seus interessos econòmics i les condicions de vida laborals i socials. A través de les organitzacions sindicals els treballadors expressem les nostres reivindicacions comunes i concretes: el salari, la jornada laboral, les condicions de treball, les condicions de vida en general, etc.  L'afiliació al sindicat dóna força als treballadors per assegurar que es compleixin les garanties legals, així com per millorar-les i ampliar-les.

Ens informaran de totes aquestes organitzacions, i també dels diferents sectors de producció o activitats laborals en els quals estan especialitzades (metal·lúrgia, construcció, sector agrari, geriatria, comerç, hostaleria i restauració, servei domèstic, etc.), a la delegació del Departament d'Empresa i Ocupació de la nostra província o en Oficines Municipals d'Atenció al Ciutadà  (OMAC).   També ens podem adreçar a les cambres de Comerç i Indústria.

També podem trobar informació sobre les federacions empresarials a  www.ceoe.es
www.pimec.es

i sobre les organitzacions sindicals a http://www.ctescat.cat/enllacos/14/index.html