Què és el Servei d'Ocupació de Catalunya?

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) és l'òrgan de l'Administració de la Generalitat que té les competències de la intermediació laboral a Catalunya. Per a aquest fi, compta, entre d'altres mecanismes, amb una xarxa d'oficines que són les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG).
http://www.oficinadetreball.cat

El SOC ofereix els seus serveis als treballadors que estiguin inscrits com a demandants d'ocupació.  Els demandants d'ocupació podem ser les persones en situació d'atur o les persones que volem canviar de feina o millorar-la.

També ofereix els seus serveis als treballadors autònoms i  a les empreses que fan les seves ofertes de treball a través del SOC, cercant els treballadors el perfil dels quals sigui més adient al requerit per l'empresa.

És un servei públic i gratuït que fa, fonamentalment, la funció d'intermediador laboral: és a dir, posa en contacte les persones que cerquem feina (inscrites com a demandants d'ocupació) amb les empreses que necessiten treballadors.

A través del SOC podem trobar ofertes laborals tant dins de Catalunya i l'Estat espanyol com als països de la Unió Europea.