ECONOMIA I TREBALL

Benvingudes/Benvinguts a l'àmbit de l'activitat econòmica i el treball.

Les activitats econòmiques a Catalunya es desenvolupen en un context d'economia de mercat, o el que és el mateix, en un context de relacions de producció i de canvi de lliure empresa. El risc, en l'economia de mercat, pot ser que, malgrat els èxits parcials per al benestar col·lectiu, es desenvolupin situacions de desigualtat social i pobresa.     

La globalització econòmica ha comportat una circulació sense precedents de capitals, béns i serveis de tot tipus entre els diferents països (una gran part d'ells subjectes a l'economia de mercat). També s'ha produït una internacionalització del mercat de treball i això afecta la vida de milions de persones que emigrem a altres països a la recerca de condicions de treball millors o noves oportunitats.

En la societat catalana el treball representa la principal manera d'aconseguir ingressos per a la subsistència i és la via més important que tenim les persones per garantir la nostra participació i inclusió social.

http://www.ilo.org Portal de l'Organització Internacional del Treball

http://www.meyss.es Informació sobre conjuntura econòmica i laboral, treball...

http://www.gencat.cat/temes/cat/treball.htm Treball, ocupació, formació ocupacional...

En l'economia de mercat, l'accés a la renda i al consum també implica, per a les persones, la relació i el contacte amb entitats financeres i entitats d'estalvi: bancs i caixes d'estalvis.