BANCS I CAIXES D'ESTALVIS

Dins el sistema financer, els bancs i les caixes d'estalvi són bàsicament els encarregats de cobrir les necessitats financeres dels diferents col·lectius: particulars, empreses, organismes, etc.

La importància cada cop més gran del col·lectiu de persones nouvingudes a Catalunya ha motivat que moltes entitats financeres ofereixin productes i serveis adaptats a llurs necessitats. 
Tant els bancs com les caixes d'estalvi disposen d'unes grans xarxes de sucursals i oficines i ofereixen una àmplia gamma de productes i  serveis financers.

Quant als productes i serveis financers, la major part són comuns per a totes les persones:

És important que coneguem les ofertes d'interessos i comissions de les diferents entitats, i que l'entitat financera escollida sigui eficaç en la prestació dels serveis i actuï amb la màxima transparència.    

Altres productes molt demanats són:

  • Transferències a l'estranger

  • Remeses per a immigrants. Hi ha acords amb diversos països que faciliten l'enviament dels diners en condicions molt avantatjoses.

  • Assegurances. Són productes de caràcter econòmic i social que es proposen diluir entre tots els assegurats el valor econòmic de les pèrdues que pateix qualsevol d'ells. Hi ha assegurances per cobrir diferents riscos: d'estalvi, de vida (per exemple, en cas de defunció), de la llar (catàstrofes, robatoris, etc.), de salut o d'accidents o de repatriació.

Algunes entitats financeres ofereixen també, en col·laboració amb agències de viatges, ofertes especials per viatjar al país d'origen.               

Podem trobar una llista completa dels bancs i caixes d'estalvi més pròxims al nostre domicili habitual en qualsevol guia d'informació telefònica, per exemple, a les Pàgines Grogues (www.paginasamarillas.es),  disponible als locutoris de telèfons i telecomunicacions.

Més informació a la Confederación Cajas de Ahorros http://www.ceca.es/es/home.htm

o al Registre Oficial d'Entitats del Banc d'Espanya http://www.bde.es/servicio/regis/regent.htm