CATALUNYA

Catalunya és una nació situada al nord-est de l’Estat espanyol, amb una extensió de 32.107 km². Limita a l’est amb la mar Mediterrània, al nord amb França i Andorra, i a l’oest i al sud amb Aragó i València.

A més dels prop de 580 quilòmetres de costa, Catalunya també té grans unitats de relleu com els Pirineus i els Prepirineus, la serralada Transversal o la depressió Central. Això fa que el clima també sigui variable en funció del territori. A la costa trobem un clima mediterrani, suau a l’hivern i calorós a l’estiu, clima continental a l’interior, amb hiverns freds i estius molt calorosos, i clima d’alta muntanya al nord, amb neu a l’hivern i temperatures suaus a l’estiu.

Actualment Catalunya té més de set milions d’habitants repartits en 946 municipis. Té dues formes administratives de divisió territorial: la divisió de l’Administració catalana amb 41 comarques, i la divisió administrativa estatal amb 4 províncies: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. La ciutat de Barcelona n’és la capital.

La societat i la cultura catalanes s’han construït a partir de l’intercanvi d’idees, costums i persones fruit d’una llarga història de migracions i transaccions comercials amb altres cultures i nacions, gràcies al seu enclavament a la Mediterrània. La societat catalana té una arrelada consideració per les seves institucions, la seva cultura, la seva llengua, el català, i les seves tradicions. El català és un tret fonamental de la identitat catalana i ha estat clau per a la cohesió social. D’aquí la importància que per a tota persona nouvinguda significa aprendre català, per comunicar-se en la llengua pròpia del país d’acollida, afavorir el seu coneixement del nou entorn de vida i la seva autonomia en diferents àmbits com el laboral, el relacional o el de participació ciutadana.

El Parlament de Catalunya, recollint el sentiment i la voluntat de la ciutadania, ha definit Catalunya com una nació. Una nació que té més de mil anys d’història i una forta personalitat, que ha estat oberta a diferents corrents artístics i de pensament, però que és també amant de les seves tradicions sense renunciar mai a la innovació i a la modernitat.

Els catalans tenim una intensa tradició associativa que configura un dels eixos integradors de la societat civil. Hi ha associacions de lleure, de defensa dels drets humans i socials, de veïns, culturals, esportives…

Catalunya exerceix el seu autogovern d’acord amb la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que és la seva norma institucional bàsica. La Generalitat de Catalunya és el sistema en què s’organitza políticament l’autogovern, i integra el Parlament, amb 135 diputats i diputades, el president de la Generalitat i el Govern de la Generalitat. Tots ells s’elegeixen per sufragi universal cada quatre anys.

L’economia catalana és pròspera, amb un sector primari gairebé testimonial, però dotat de subsectors molt potents que competeixen arreu del món, com ara el cava, el vi, el bestiar, la fruita dolça o els derivats carnis. També té una indústria important en sectors com l’automòbil i els accessoris, la indústria química, l’alimentació i la fabricació d’electrodomèstics i de material informàtic i telemàtic d’última generació. La indústria editorial i la construcció també constitueixen un sector decisiu. En el sector terciari cal destacar el turisme i els sectors que s’hi associen.

Catalunya és un país amb una clara vocació internacional. La seva actuació a l’exterior té un espai primordial, Europa, on contribueix a reforçar el paper de les entitats locals i regionals per mitjà de la pertinença al Comitè de Regions i altres organismes europeus. D’altra banda, la societat civil catalana també té una forta implicació en la cooperació internacional amb els països més desfavorits.