ACOLLIDA

Benvinguts i benvingudes a Catalunya, país que històricament ha estat terra d'acollida de persones nouvingudes, les quals han participat i han col·laborat en el seu desenvolupament.

Per a la persona immigrada, l'arribada és un període clau en el nostre procés d'adaptació a una nova societat. Els primers moments, les primeres relacions que establim com a nous veïns i veïnes són molt importants per tal d'afavorir la nostra incorporació al nou entorn de vida, d'aquí la importància de l'acollida.

En el marc de la Llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, es desenvolupa una xarxa d'acollida que estableix itineraris formatius i informatius adreçats a les persones nouvingudes. Aquests itineraris tenen com a objectiu afavorir la nostra autonomia així com facilitar la convivència.

Aquesta xarxa rep el suport de la Generalitat de Catalunya, que impulsa el Programa Integral d'Acollida (PIA) en coordinació amb l'Administració local, ja que són els ajuntaments i consells comarcals els que estableixen els plans de recepció i acollida i posen en marxa els recursos necessaris. En l'organització de l'acollida també hi participen les entitats privades de manera coordinada amb les administracions públiques.

Com veurem en els altres apartats d'aquesta web, l'acollida implica el conjunt de recursos, i aquest caràcter integral és el que farà que Catalunya sigui una societat acollidora i facilitarà que les persones nouvingudes acollim dins nostre la cultura catalana, per arribar a ser ciutadans i ciutadanes.

Ara passarem a descriure els diferents recursos que podem trobar a Catalunya, amb el benentès que el tipus de serveis i activitats d'acollida que trobarem on vivim estaran adaptats a les característiques del municipi i de la població nouvinguda. És a dir, aquí presentem un panorama general, per això recomanem anar als serveis d'informació ciutadana de la localitat de residència, on ens informaran dels recursos d'acollida local.