Dades de la prestació o apartat

PrestacióServei de menjador social
Garantia de la prestacióPrestació garantida.
DescripcióServei que proporciona, de forma temporal, àpats elaborats a persones i famílies amb greus necessitats socials i que necessiten ajuda per a la subsistència. El servei de menjador pot prestar-se en un establiment social, mitjançant un servei d'ajuda a domicili o qualsevol altre recurs que aconsegueixi la mateixa finalitat.
ObjecteAssegurar una alimentació bàsica i l'atenció social.
FuncionsProporcionar àpats. Assegurar una dieta adequada. Col·laborar en els plans d'intervenció de les persones i/o famílies. Ser referent per a la detecció i prevenció de situacions de necessitat. Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.
Tipologia de la prestacióPrestació de servei: servei bàsic.
Situació de la població destinatàriaGreu risc social.
Edat de la població destinatàriaPoblació general.
Forma de prestacióEn establiment diürn o mitjançant fórmules alternatives.
Perfils professionalsEn el cas de prestació del servei mitjançant establiment: director/a responsable i personal adequat i suficient d'acord amb la normativa d'hostaleria.
Ràtios de professionalsEs disposarà de professionals suficients en nombre i perfil per a la prestació del servei.
Estàndards de qualitatEls que estableixi el Pla de qualitat previst en la Llei de serveis socials per a aquesta prestació
Criteris d'accés - normativa reguladoraEls requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'acreditació de la situació de necessitat, d'acord amb els articles 8, 9 i 10 i l'Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social primària; b) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; c) la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.