Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Imatge Cens de Joventut


Informe Accessibilitat

La informació continguda en aquesta fitxa és una valoració de l'accessibilitat de la instal·lació descrita i no del compliment estricte de la normativa vigent sobre supressió de barreres arquitectòniques i accessibilitat a persones amb discapacitat. Per a l'elaboració d'aquesta fitxa s'han utilitzat els criteris del Decret 135/1995, de 24 de març.

CC000065 - CAN MAS

Casa de Colònies

Accessibilitat

La instal·lació consta de quatre edificis. L'edifici 1, el principal, té tres plantes: la planta baixa i planta 1 són accessibles amb dificultat i la planta 2 és d'ús privat. Els edificis 2, 3 i 4 són de planta única. L'edifici 2 és accessible amb dificultat i els edificis 3 i 4 són no accessibles. Al llarg de la instal·lació hi ha un camí que en algun tram el pendent és superior al 8% i que connecta el diferents edificis.
 
Cambres Higièniques
Menjadors
Places de dormitori
Sales accessibles
 
0
2
10
3

Espais exteriors

Recinte
Accessibilitat
Dificultats-comentaris
 
Amb dificultats ÀREA DE PÍCNIC 1
Accessible amb dificultat
El pendent longitudinal de l'itinerari supera en algun tram el 8%
 
Amb dificultats TERRASSA
Accessible amb dificultat
El pendent longitudinal de l'itinerari supera en algun tram el 8%
 
No accessible CAMP DE FUTBOL
No accessible
 
No accessible PISCINA
No accessible
 
Amb dificultats ÀREA DE PÍCNIC 2
Accessible amb dificultat
El pendent longitudinal de l'itinerari supera en algun tram el 8%
 

Edificis

 • Bloc higiènic

  Comunicacions Verticals

  Recinte
  Accessibilitat
  Comunica...
  Amb...
  Dificultats-comentaris
   
  Amb dificultats RAMPA
  Accessible amb dificultat
  Planta 0
  Planta 0
  Hi ha un graó aïllat d'alçada superior a 2 cm i inferior o igual a 14 cm
   

  Plantes

  • Planta 0

   Accessible amb dificultat

   Recinte
   Accessibilitat
   Dificultats-comentaris
    
   Amb dificultats BLOC HIGIÈNIC
   Accessible amb dificultat
   Sense cap barra de suport en la transferència lateral al vàter
   
 • 1

  Plantes

  • Planta 0

   Accessible amb dificultat

   Recinte
   Accessibilitat
   Dificultats-comentaris
    
   Amb dificultats SALA 2
   Accessible amb dificultat
   El pendent longitudinal de la rampa és superior al 12% en trams de menys de 3 m de llargada; superior al 10% en trams entre 3 i 10 m de llargada; i/o superior al 8% en trams de més de 10 m de llargada
    
   Accessible RECEPCIÓ
   Accessible amb comoditat
    
   Accessible MENJADOR 2
   Accessible amb comoditat
    
   Accessible SALA 1
   Accessible amb comoditat
    
   Accessible MENJADOR 1
   Accessible amb comoditat
    
   Amb dificultats REBEDOR
   Accessible amb dificultat
   A l'itinerari hi ha un graó aïllat d'alçada superior a 2 cm i inferior o igual a 14 cm
  • Planta 1

   Accessible amb dificultat

   Recinte
   Accessibilitat
   Dificultats-comentaris
    
   No accessible CAMBRA HIGIÈNICA 2
   No accessible
    
   Amb dificultats PASSADÍS 1
   Accessible amb dificultat
   En els canvis de direcció, l'amplada de pas no permet inscriure un cercle d'1,20 m de diàmetre
    
   No accessible SERVEI HIGIÈNIC 1
   No accessible
    
   No accessible SERVEI HIGIÈNIC 2
   No accessible
    
   Accessible DORMITORI 2
   Accessible amb comoditat
   7 places accessibles
    
   No accessible DORMITORI 4
   No accessible
    
   No accessible CAMBRA HIGIÈNICA 3
   No accessible
    
   No accessible BLOC DE DUTXES
   No accessible
    
   No accessible PASSADÍS 2
   No accessible
    
   No accessible CAMBRA HIGIÈNICA 1
   No accessible
    
   No accessible DORMITORI 3
   No accessible
    
   Amb dificultats DORMITORI 1
   Accessible amb dificultat
   El pendent longitudinal de la rampa és superior al 12% en trams de menys de 3 m de llargada; superior al 10% en trams entre 3 i 10 m de llargada; i/o superior al 8% en trams de més de 10 m de llargada. Rampa amb barana a un costat. 3 places accessibles
   
 • 2

  Plantes

  • Planta 0

   Accessible amb dificultat

   Recinte
   Accessibilitat
   Dificultats-comentaris
    
   Amb dificultats SALA
   Accessible amb dificultat
   A l'itinerari hi ha un graó aïllat d'alçada superior a 2 cm i inferior o igual a 14 cm
   
 • 3

  Plantes

   
Cambra higiènica
Recinte amb rentamans, vàter i dutxa i/o banyera.
Servei higiènic
Recinte amb rentamans i vàter.
Blog higiènic
Recinte amb rentamans, un o més vàters i una o més dutxes i/o banyeres. No és assimilable a cambra higiènica.
versió 3.2.3