Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Imatge Cens de Joventut


Informe Accessibilitat

La informació continguda en aquesta fitxa és una valoració de l'accessibilitat de la instal·lació descrita i no del compliment estricte de la normativa vigent sobre supressió de barreres arquitectòniques i accessibilitat a persones amb discapacitat. Per a l'elaboració d'aquesta fitxa s'han utilitzat els criteris del Decret 135/1995, de 24 de març.

CC000341 - CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL I LLEURE CAN SANTOI

Casa de Colònies

Accessibilitat

La instal·lació té un únic edifici de tres plantes. La planta -1 i la planta baixa són accessibles amb dificultat i la planta 1 és no accessible. Just a l'entrada de la instal·lació, des de la pista que hi porta, surt un camí exterior cimentat amb un pendent superior al 12% que porta a l'accés de la planta -1.
 
Cambres Higièniques
Menjadors
Places de dormitori
Sales accessibles
 
1
1
16
1

Espais exteriors

Recinte
Accessibilitat
Dificultats-comentaris
 
No accessible CAMP DE FUTBOL
No accessible
 
No accessible ÀREA DE PÍCNIC 2
No accessible
 
No accessible ÀREA DE PÍCNIC 1
No accessible
 

Edificis

 • 1

  Plantes

  • Planta -1

   Accessible amb dificultat

   Recinte
   Accessibilitat
   Dificultats-comentaris
    
   No accessible SERVEI HIGIÈNIC
   No accessible
    
   Amb dificultats PASSADÍS
   Accessible amb dificultat
   Portes o passos entre dos espais d'amplada inferior a 0,80 m i superior o igual a 0,75 m
    
   Amb dificultats SALA
   Accessible amb dificultat
   Hi ha un graó aïllat d'alçada superior a 2 cm i inferior o igual a 14 cm. Elements de comandament col·locats a una alçada inferior a 1.00 m i/o superior a 1,40 m respecte al terra. Taula d'alçada màxima inferior a 0,80 m. La part inferior de taula, entre 0,00 m i 0,70 m d'alçada i en una amplada de 0.80 m com a mínim, té algun obstacle que impedeix l'apropament d'una cadira de rodes
  • Planta 0

   Accessible amb dificultat

   Recinte
   Accessibilitat
   Dificultats-comentaris
    
   No accessible INFERMERIA
   No accessible
    
   Accessible MENJADOR
   Accessible amb comoditat
   Taula d'alçada màxima inferior a 0,80 m. La part inferior de taula, entre 0,00 m i 0,70 m d'alçada i en una amplada de 0.80 m com a mínim, té algun obstacle que impedeix l'apropament d'una cadira de rodes
    
   No accessible BLOC HIGIÈNIC 1
   No accessible
    
   Accessible PASSADÍS 2
   Accessible amb comoditat
    
   Amb dificultats DORMITORI 2
   Accessible amb dificultat
   Portes o passos entre dos espais d'amplada inferior a 0,80 m i superior o igual a 0,75 m. Elements de comandament col·locats a una alçada inferior a 1.00 m i/o superior a 1,40 m respecte al terra. 8 places accessibles
    
   Amb dificultats DORMITORI 1
   Accessible amb dificultat
   Portes o passos entre dos espais d'amplada inferior a 0,80 m i superior o igual a 0,75 m. 8 places accessibles
    
   No accessible BLOC HIGIÈNIC 2
   No accessible
    
   Accessible PASSADÍS 1
   Accessible amb comoditat
    
   No accessible DORMITORI DE PROFESSORS
   No accessible
    
   Accessible CAMBRA HIGIÈNICA
   Accessible amb comoditat
    
   Amb dificultats VESTÍBUL
   Accessible amb dificultat
   Hi ha un graó aïllat d'alçada superior a 2 cm i inferior o igual a 14 cm
   
Cambra higiènica
Recinte amb rentamans, vàter i dutxa i/o banyera.
Servei higiènic
Recinte amb rentamans i vàter.
Blog higiènic
Recinte amb rentamans, un o més vàters i una o més dutxes i/o banyeres. No és assimilable a cambra higiènica.
versió 3.2.3