ASOCIAŢIILE ŞI CLUBURILE SPORTIVE

ASSOCIACIONS I CLUBS ESPORTIUS

Sportul este benefic pentru sănătatea noastră personală şi de asemenea este o formă de socializare care favorizează cunoaşterea şi cooperarea între cetăţeni. Din acest interes comun se nasc asociaţiile sportive ca grupuri de persoane care se întâlnesc datorită unui interes comun: să dezvolte practicarea oricărui sport, să organizeze plimbări, turnee amicale... Există asociaţii sportive care lucrează pentru promovarea sportului în cartiere, sau care gestionează echipamente sportive municipale. În acest sens sunt foarte importante asociaţiile sportive şcolare (associacions esportives escolars), care favorizează sportul printre copii şi tineri, precum şi participarea familiei.

Un alt nivel este reprezentat de cluburile sportive (clubs esportius) care au un caracter de organizaţie particulară creată într-o localitate sau un cartier în concret şi recunoscută de către Administraţia publică şi de către federaţia corespunzătoare.

Cluburile catalane care se referă la acelaşi sport se grupează în federaţii sportive (federacions esportives) pentru a promova practicarea sportului, a îmbunătăţi organizarea competiţiilor sportive şi pentru a fi reprezentanţii cluburilor faţă de organismele statale şi naţionale.

Pentru mai multe informaţii referitor la federaţii putem consulta website-ul Uniunii Federaţiilor Sportive din Catalunia (Unió de Federacions Esportives de Catalunya):
http://www.ufec.cat/

Pentru mai multe informaţii putem consulta website-ul sportiv catalan al Secretariatului General pentru Sport de la Generalitat de Catalonia (Secretaria de l'Esport de la Generalitat de Catalunya).

Centrele de excursionişti (centres excursionistes) sunt asociaţii cu o bogată tradiţie în Catalonia care au fost şi sunt foarte importante pentru dinamizarea coeziunii sociale. De exemplu facilitează procesul de cunoaştere al Cataloniei de către copii, tineri şi adulţi prin intermediul excursiilor, practicarea unor sporturi ca mersul pe jos, escaladă, alpinism, ciclismul de munte, etc. şi prin transmiterea valorilor cum ar fi respectarea mediului înconjurător.

Pentru mai multe informaţii putem consulta Federaţia Organizaţiilor Excursioniştilor din Catalonia (Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya):
http://www.feec.org