A new resident in the building

català

La nova veïna:
Hola, bon dia. M'acabo d'instal·lar al segon pis. Em dic _______. M'han dit que vostè és el president de l'escala.
El president:
Hola, jo em dic ______. Molt de gust de conèixer-la.
La nova veïna:
Voldria que m'expliqués les normes que tenen a la comunitat.
El president:
Doncs la neteja de l'escala ens la repartim entre tots. Els veïns d'un replà s'organitzen la feina de manera rotativa; cada setmana la fa un veí. La neteja de la porteria la fa una senyora que ve un cop a la setmana.
La nova veïna:
I el terrat, el podem utilitzar?
El president:
El terrat el pot utilitzar per estendre la roba, però no el pot fer servir per emmagatzemar-hi trastos.
La nova veïna:
A mi m'agradaria instal·lar una antena parabòlica.
El president:
Ho ha de fer al terrat, perquè la normativa municipal prohibeix instal·lar antenes als balcons o les finestres dels pisos. Ho consultaré amb la resta de veïns. No crec que hi hagi cap problema.
La nova veïna:
Moltes gràcies, és molt amable. Ja m'avisarà de les reunions de veïns.
El president:
De res; ja la tindré informada.

english

New resident:

Good morning. I've just moved in on the second floor. My name's _______. I've been told that you're the chairperson of the building's association.

Chairperson:

Hello, my name's ______. Pleased to meet you.

New resident:

I was hoping you could tell me about the association's rules.

Chairperson:

Well, we all clean the staircase between us. The residents on each floor take turns to clean their area. One of them cleans it one week and another cleans it the next. A lady comes once a week to clean the entrance hall.

New resident:

Are we able to use the rooftop terrace?

Chairperson:

You can use the rooftop terrace to hang clothes out to dry, but you can't store things there.

New resident:

I'd like to install a satellite dish.

Chairperson:

You'll have to do it on the rooftop terrace. Municipal regulations don't allow apartment balconies or windows to be used for installing aerials. I'll speak to the other residents, but I don't think there'll be a problem.

New resident:

Thanks very much, that's very kind of you. Please let me know when there's a residents' meeting.

Chairperson:

You're welcome. I'll let you know.