COMMON VOCABULARY

Expressions

Bon dia – Bona tarda – Bona nit
Good morning – Good afternoon – Good evening

Hola – Adéu – A reveure – Fins demà
Hello – Goodbye – See you later – See you tomorrow

Matí – Migdia – Tarda
Morning – Midday – Afternoon

Diürn – Nocturn
Daytime – Nighttime

Abans d'ahir – Ahir – Avui – Demà – Demà passat
The day before yesterday – Yesterday – Today – Tomorrow – The day after tomorrow

Dilluns – Dimarts – Dimecres – Dijous – Divendres – Dissabte – Diumenge
Monday – Tuesday – Wednesday – Thursday – Friday – Saturday – Sunday

La setmana passada – Aquesta setmana – La setmana vinent
Last week – This week – Next week

El mes passat – Aquest mes – El mes vinent
Last month – This month – Next month

El curs anterior – Aquest curs – El proper curs
Last academic year – This academic year – Next academic year

Escola – Institut – Centre educatiu – Centre escolar
Primary school – Secondary school - School – School

Termini – Període
Period – Period

Admès – Admesa – No admès – No admesa
Admitted (male student) – Admitted (female student) – Not admitted (male student) – Not admitted (female student)

Director/a – Cap d'estudis – Coordinador/a – Secretari/a – Conserge
Headmaster/Headmistress – Director of studies – Coordinator (male)/(female) – Secretary (male)/(female) – Janitor

Mestre – Mestra – Tutor – Tutora – Docent
Teacher (male) – Teacher (female) – Tutor (male) – Tutor (female) – Teacher

Professor o professora de l'aula d'acollida
Reception classroom teacher (male/female) 
 
Professor o professora de música
Music teacher (male/female)

Professor o professora de llengua estrangera
Foreign language teacher (male/female)

Professor o professora d'educació física
Physical education teacher (male/female)

Alumne – Alumna – Estudiant
Pupil/student (male) – Pupil/student (female) – student

Horari d'atenció
Opening hours

Curs escolar – Calendari escolar
Academic year – School calendar

Assignatura – Matèria – Àrea
Subject – Subject – area

Llibres de text – Material escolar – Agenda escolar
Textbooks – School material – School diary

Delegat de classe – Delegada de classe
Class representative (male) – Class representative (female)

Excursió – Sortida – Colònies
Excursion – Outing – Camps

Menjador – Activitats extraescolars – Permanències
School meals – Extracurricular activities – Out-of-hours childcare

Quota – Mensualitat – Aportació
Fee – Monthly payment – Contribution

Entrevista – Reunió
Interview – Meeting

Sí – D'acord – Em va bé
Yes – OK – It's convenient for me

No – No puc – No em va bé
No – I can't – It's not convenient for me

Ho sento. No ho entenc – M'ho pot repetir?
Sorry. I don't understand – Could you repeat that?

M'ho pot anotar?
Could you write it down for me?

Més aviat – Més tard
Earlier – Later

Al primer pis – Al segon pis
On the first floor – On the second floor

A la dreta – A l'esquerra – Al fons
On the right – On the left – At the end

Si us plau – Gràcies – Moltes gràcies - De res
Please – Thanks – Thanks very much – You're welcome

SOBRE L'HORARI DEL CENTRE...
RELATED TO THE SCHOOL TIMETABLE...

Entrada al matí
Opening time in the morning

Sortida al matí
Closing time in the morning

Entrada a la tarda
Opening time in the afternoon

Sortida a la tarda
Closing time in the afternoon

Puntualitat
Punctuality

Arribar tard
To arrive late

Justificant pel retard
Note explaining late arrival

Absència
Absence

Justificant de l'absència
Note explaining absence

Vacances de Nadal
Christmas holidays

Vacances de Setmana Santa
Easter holidays

Vacances d'estiu
Summer holidays

SOBRE ELS SERVEIS DEL CENTRE....
RELATED TO THE SCHOOL'S FACILITIES...

Laboratori
Laboratory

Aula d'idiomes
Language room

Sala d'estudi
Study room

Biblioteca
Library

Aula de música
Music room

Aula de plàstica
Plastic arts room

Sala d'actes
Assembly hall

Sala d'informàtica
IT suite

Pista esportiva
Sports track

Pati
Playground

Servei de transport
Transport service

Menjador
Canteen

SOBRE EL SERVEI DE MENJADOR....
RELATED TO THE SCHOOL MEALS SERVICE...

Menú
Menu

Primer plat
First course

Segon Plat
Second course

Postre
Dessert

Règim
Diet

Règim sense porc
Pork-free diet

Règim sense gluten
Gluten-free diet

Règim sense ou
Egg-free diet

Al·lèrgia a algun aliment
Allergy to a particular food

Primer torn
First session

Segon torn
Second session

Activitats de menjador
Lunchtime activities

SOBRE LA MEDICACIÓ A L'ESCOLA....
RELATED TO MEDICATION AT SCHOOL...

Nom del medicament
Name of medicine

Dosi
Dose

Hora
Time

Durada del tractament
Duration of treatment

Prescripció o recepta del metge
Doctor's prescription

Autorització dels pares o tutors
Authorisation from parents or guardians