QUÈ CAL SABER

L'empadronament

El padró d'habitants és el registre que reflecteix el domicili dels habitants d'un municipi. L'ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, ha de conèixer les persones que viuen a l'àrea municipal. Les oficines de l'ajuntament emeten el certificat d'empadronament que confirma que residim en aquell municipi. Aquest certificat és important ja que ens garanteix l'accés a la majoria de serveis públics i socials.

Cada cop que canviem de domicili hem de comunicar-ho a l'ajuntament. Si canviem de municipi hem de fer un empadronament nou.

Encara que no tinguem autorització de residència ens hem d'empadronar al municipi on vivim.

On es tramita? A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) dels ajuntaments.

Qui el demana? La persona interessada, major d'edat, per a tots els membres de la unitat familiar que viuen al mateix domicili.

Quina documentació em demanaran? Document identificatiu i llibre de família, si s'escau. Respecte al domicili, ens demanaran el contracte de lloguer (amb una antiguitat màxima de 5 anys) o les escriptures del pis, l'últim rebut del lloguer i l'últim rebut de les companyies de subministraments.

Els subministraments

Un cop l'habitatge va a nom nostre cal donar d'alta els subministraments: l'aigua, el llum i el gas.

Si l'habitatge no ha estat desocupat, segurament els comptadors estaran donats d'alta i només caldrà fer un canvi de nom. Si fa temps que està desocupat, és possible que els antics llogaters o el propietari els hagin donat de baixa i caldrà tornar-los a donar d'alta. Aquests tràmits poden fer-se actualment per telèfon o Internet, però també podem anar als punts de subministrament més propers al domicili. Donar d'alta els comptadors val uns diners.

En el cas del gas, cal mirar si l'habitatge té gas ciutat o bé funciona amb gas butà. Cal comprovar que la cuina i el lloc on hi ha l'escalfador tenen les obertures de seguretat que els pertoca i que han passat les revisions de seguretat pel que fa a les instal·lacions.

Els pagaments dels subministraments han d'estar al dia. El pagament es pot domiciliar en un compte bancari o bé fer-lo en metàl·lic dins del termini que ens assenyalen en els rebuts que ens enviaran periòdicament al domicili.

Si ens endarrerim en el pagament, normalment ens enviaran un avís, amb un possible recàrrec si no paguem dins del nou termini que ens assenyalen. Si després de l'avís seguim sense pagar, ens poden tallar el subministrament. Si això succeeix, haurem de tornar a donar d'alta el subministrament i, per tant, tornar a pagar aquestes despeses. El pagament en metàl·lic es pot fer en diferents entitats bancàries i també a les oficines de correus.