LA VENDA DE L'HABITATGE LLOGAT

El propietari d’un habitatge pot decidir de vendre’l en qualsevol moment, encara que estigui llogat.

L’inquilí té opció preferent de compra, que s’anomena dret d’adquisició preferent. Aquest dret té 4 excepcions:

a) Quan l’edifici és d’un sol propietari i decideix vendre el conjunt.
b) Quan tots els propietaris de l’edifici decideixen vendre’l a un sol comprador.
c) Quan l’habitatge no és propietat d’una sola persona; en aquest cas té preferència el copropietari.
d) Quan en el Registre de la Propietat figuri un dret preferencial d’una altra persona amb data anterior a la signatura del contracte de lloguer.