Què és l'Associació de Pares i Mares (AMPA)?

És l'associació dels pares i mares dels alumnes d'un mateix centre educatiu (de primària o de secundària) i les seves funcions són entre altres:

  • Afavorir la relació i coordinació entre les famílies i el personal docent.

  • Ser la veu dels pares i mares davant de les administracions públiques.

  • Treballar per millorar la participació i el compromís dels pares, fills i de la societat en general i de l'educativa en particular.

  • Informar i orientar al pares sobre el funcionament del centre i de temes relacionats amb el menjador escolar, l'adquisició de llibres de text, les activitats extraescolars...

  • Organitzar les activitats extraescolars i el servei de permanències fora de l'horari escolar.

  • Organitzar activitats formatives (xerrades, escola de pares i mares, cursos) i activitats socio-culturals (festes, concerts, fons per la biblioteca,..) que afavoreixin l'educació dels nostres infants i facilitin el coneixement i la relació entre les famílies.

D'aquí la importància de la nostra participació com a pares i mares en l'AMPA per l'educació del nostres infants. No és obligatori formar part de l'AMPA, però sí molt recomanable.

L'AMPA en cap cas és una organització de beneficència. Les famílies que en formem part paguem una quota anual o mensual i esdevenim socis. Els socis tenim dret a decidir i formar part dels òrgans de l'Associació i els diners que es recapten es destinen en benefici de tots els infants del centre: activitats extraescolars, adquisició de material, excursions, etc.

Per conèixer més les AMPA's de primària

http://www.fapac.cat

Per conèixer més  les AMPA's de secundària

http://www.fapaes.net/index.asp